Om OSS

Magnus Lundgren VVS-konsulter är ett bolag som tillhandahåller konsulttjänster inom installationsteknik. Vi har mångårig erfarenhet av projektering av rör och ventilationssystem samt projektledning och installationssamordning med fokus på VVS. Vår förhoppning är att vara en kompetent och smidig samarbetspartner i diverse byggprojekt som är lätta att samarbeta med.

VÅRA TJÄNSTER

PROJEKTERING VVS

Projektering är ett brett begrepp där vi kan vara behjälpliga oavsett hur långt man vill gå. I tidiga skeden tar vi fram systemlösningar och planerar teknikutrymmen. Senare författar vi rambeskrivningar och annat erforderligt underlag för att kunna handla installationsentreprenörer. Vi projekterar även färdiga VVS-bygghandlingar åt både entreprenörer och fastighetsägare.


INSTALLATIONSSAMORDNING

Installationssamordningen är en tjänst som riktar sig mot beställarorganisationer. Här finns vi som beställarens VVS-sakkunniga representant tillhands under hela byggprocessen från projektering till slutskede och löser installationsrelaterade knutar.

PROJEKTERINGSLEDNING

Under projekteringsfasen hjälper vi till att driva projekteringen och samordna alla inblandade discipliner. Det handlar om att ta fram och följa projekteringstidplan, hålla projekteringsmöten och se till att erforderliga kvalitets- och miljödokument kommer fram.

PROJEKTLEDNING/KALKYL VVS

Projektledarrollen går hand ihand med installationssamordningsrollen men kan även rikta sig till installationsentreprenörer som behöver en person med bred VVS-kunskap. Kompetensen kan nyttjas i exempelvis tidiga skeden av samverkansuppdrag där projekteringserfarenhet och kalkylkunskaper kan nyttjas på ett bra sätt. I en byggorganisation kan VVS-projektledaren fungera som en stödfunktion till byggprojektledarna i VVS-frågor där systemval och kostnader behöver utvärderas. Vi utför även kalkylarbeten för VVS-entreprenader.

 
 

Våra projekt

År 2019 har varit ett spännande år där vi arbetat med många roliga projekt i olika storlekar. Det har varit blandade uppdrag inom samtliga affärsområden som kalkyler, rambeskrivningar, projektering, projektledning, installationssamordning mm.Vissa projekt som vi påbörjat kommer under år 2020. Här nedan visas några av de större aktuella projekten som vi arbetat och arbetar med.

 Nordhem

Under hösten har vi projekterat fram ritningar för Nordhems nya kontor och lagerbyggnad i Särö.
Uppdraget omfattar projektering av rörsystem på uppdrag av APS Drift och underhåll AB samt
projektering av ventilation på uppdrag av Kiwi ventilation AB.
Huset är ritat av Arkitektstudion och byggs av BRA bygg.


Karlatornet

Serneke bygg håller nu på som bäst att gjuta stommen till Karlatornet. Karlatornet med sin Podiebyggnad är den första etappen av Karlastaden. Byggnaden kommer resa sig med en våning per vecka tills det nått sin slutliga höjd på 240m. Det kommer hända mycket under år 2020 med andra ord. Tornet rymmer främst bostader och Podiebyggnaden rymmer kontor och Hotell. Byggnaderna befinner sig i både byggskede och projekteringsskede. Vårt uppdrag är att arbeta med projektledning/installationssamordning för Serneke bygg.

 


 

 

 
 
 

 

© Copyright Magnus Lundgren VVS-konsulter AB